Fakta om invandringstakt – USA kontra Sverige

Med tanke på att fakta är på tapeten här och där

För ett tag sedan ville jag ta reda på vad som är fakta för att slippa gå på myter. Jag ville se hur stor invandring andra länder haft historiskt sett och tittade då specifikt på USA eftersom det säger sig självt att de har haft mycket stor invandring och även är ett exempel på någorlunda lyckad invandring och integration (eller snarare assimilation som det var fram till 70-talet).

Detta är var jag lyckade komma fram till:

I början av 1900-talet nådde invandringen till USA sin pik, Denna invandring var ca 1% av befolkningen per år och andelen utrikesfödda var som mest ca 15%. Detta var i hög grad invandrare från (för USA) nya befolkningsgrupper. Detta ansågs av den tidens politiker vara orsaken till den period av upplopp och spänningar som följde och de införde nya mycket restriktiva och selektiva immigrationslagar 1921.
Detta medförde en minskning av invandringen till en tiondel av vad den var innan (~0.1%). och dessa regler gällde ända fram till 1965. Ännu i dag är invandringen till USA långt lägre än Sveriges per capita.
Detta fann jag lite förvånande då jag väntat mig mycket högre siffror för USA. Dessutom betyder det att om Sverige behåller nuvarande invandringstakt kommer vi ha en större (med råge) andel invandrare än USA har haft på 200 år (kanske någonsin, jag hittade inga tidigare data).
Detta behöver inte vara ett problem i sig men märk väl att det är exceptionella nivåer vi beträder, och något som vi inte kan backa ur när vi har facit.

Brasklapp:
Jag är blott en lekman på dessa områden så om någon hittar fel eller andra relevanta data som motsäger de jag refererar till så lämna en kommentar så jag kan uppdatera. Jag har dock försökt att hitta så neutral sidor som möjligt och använda flera källor. Nedan finner ni de jag använt.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Invandring#Invandringen_till_USA

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_immigration_to_the_United_States

http://students.georgiasouthern.edu/multicultural/oldy/immigration.html

http://www.susps.org/overview/numbers.html

http://www.rapidimmigration.com/1_eng_immigration_history.html

http://web.missouri.edu/~brente/immigr.htm

http://uspolitics.about.com/od/immigration/l/bl_immigration_population.htm

http://www.migrationinformation.org/datahub/historicaltrends.cfm#history

http://www.migrationinformation.org/datahub/charts/final.fb.shtml

Annonser